آغاز ثبت نام بیست و دومین جشن ازدواج دانشجویی
قابل توجه كليه دانشجويان محترم
 ثبت نام ازدواج دانشجویی
ارزشیابی اساتید
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  (انتخاب واحد )
پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید ، براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور واحد خوسف از تاریخ 15 لغایت 24 مرداد ماه
قابل توجه دانشجویان -پرداخت شهریه
قابل توجه دانشجویان گرامی  (ارزشیابی اساتید )
رویداد استارت آپ نخل و خرما با عنوان «پروند» مورخ 19،20،21 اردیبهشت ماه سال جاری
قابل توجه دانشجویان واساتید محترم
 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  (حذف واضافه )
دومین رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نور (استارتاپ )
ثبت نام اردوی راهیان نوردانشجویی سال 96
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
قابل توچه کلیه دانشجوبان محترم
آغاز نام نویسی دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی 97-96 جهت بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1396
1 2 3 4 5