بدون ازمون
1397/5/14 يكشنبه پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی جدید ، براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور واحد خوسف از تاریخ 15 لغایت 24 مرداد ماه
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها