اطلاعیه
1397/1/21 سه‌شنبه قابل توجه دانشجویان واساتید محترم

احتراماً نظر به بارگذاری دروس عملی آزمایشگاهی ترم جاری در سامانه، اساتید محترم نسبت به ورود به سامانه و تکمیل فعالیت های مربوط به هر عنوان درس عملی ثبت شده در سامانه تا تاریخ 10/2/97 اقدام نمایند

لازم به ذکر است مهلت بارگذاری فعالیت ها توسط دانشجویان تا 15/4/97 خواهد بود.    

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها