نور
1396/10/26 سه‌شنبه ثبت نام اردوی راهیان نوردانشجویی سال 96


مهلت ثبت نام تا 7 بهمن ماه
توجه به موارد ذیل مورد امتنان است .

ü    بازه زمانی اردو

خواهران: از تاریخ 10 لغایت 16 اسفند ماه 96 و 

برادران: از تاریخ 18 لغایت 24 اسفند ماه 96

ü    کمک هزینه ثبت نام اردو به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال (65 هزار تومان)  می باشد.

ü    زمان واریز کمک هزینه اردو متعاقبا اعلام خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار