ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان مراجعه به سیستم گلستان طبق راهنما (عکس خبر پیوست)
اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی
« مشارکت فعال در ارزشیابی کیفیت تدریس، ارتقای کیفیت آموزش است.»
دانشجویان گرامی :
نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان (نیمسال دوم94)
از شنبه مورخ 4/2/95 تا پایان روز یکشنبه مورخ 2/3/95
ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه را در پیشبرد اهداف و  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.
فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس http://nezarat.skpnu.ac.ir   قابل دسترسی می باشد.
مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي کاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما